Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dựa vào tiếng cho trước tìm 1 từ ghép 1 từ láyVí dụ xin

Dựa vào tiếng cho trước tìm 1 từ ghép 1 từ láyVí dụ xin

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dựa vào tiếng cho trước, tìm 1 từ ghép, 1 từ láy

Ví dụ: xinh

- Từ ghép: xinh đẹp

- Từ láy: xinh xắn

a. mới

b. đẹp

c. sáng


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

căn cứ bài Từ ghép, từ láy

Giải chi tiết:

* Gợi ý:

a. mới

- Từ ghép: mới tinh

- Từ láy: mới mẻ

b. đẹp

- Từ ghép: đẹp tươi

- Từ láy: đẹp đẽ

c. sáng

- Từ ghép: sáng rực

- Từ láy: sáng sủa

Ý kiến của bạn