Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dựa vào việc phân tích quang phổ vạch phát xạ có thể Xá

Dựa vào việc phân tích quang phổ vạch phát xạ có thể Xá

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dựa vào việc phân tích quang phổ vạch phát xạ có thể:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Quang phổ vạch phát xạ:


+ Quang phổ vạch là một hệ thống các vạch sáng riêng lẻ, ngăn cách nhau bởi những khoảng tối.


+ Quang phổ vạch do các chất khí hay hơi ở áp suất thấp phát ra khi bị kích thích bằng điện hay bằng nhiệt.


+ Quang phổ vạch của các nguyên tố khác nhau thì rất khác nhau về số lượng các vạch, về vị trí và độ sáng tỉ đối giữa các vạch. Mỗi nguyên tố hóa học có một quang phổ vạch đặc trưng của nguyên tố đó.


+ Ứng dụng: Để phân tích cấu tạo chất.

Giải chi tiết:

Dựa vào việc phân tích quang phổ vạch phát xạ có thể xác định được định tính thành phần hóa học của nguồn sáng.

Chọn A.

Ý kiến của bạn