Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dung dịch metylamin trong nước làm phenolphtalein hoá x

Dung dịch metylamin trong nước làm phenolphtalein hoá x

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dung dịch metylamin trong nước làm


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất của amin.

Giải chi tiết:

Dung dịch metylamin có tính bazơ ⟹ Làm quỳ tím chuyển xanh, phenolphatalein chuyển hồng.

Đáp án C

Ý kiến của bạn