Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dùng mỗi từ ngữ sau để đặt câu theo mẫu Ai làm gì- cô g

Dùng mỗi từ ngữ sau để đặt câu theo mẫu Ai làm gì- cô g

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dùng mỗi từ ngữ sau để đặt câu theo mẫu Ai làm gì?

- (cô giáo hoặc thầy giáo):……………………………………………

- (các bạn học sinh): …………………………………………………

- (đàn cò trắng): ………………………………………………………


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Căn cứ bài Ôn tập câu Ai làm gì?

Giải chi tiết:

Gợi ý:

a. Cô giáo hướng dẫn chúng em làm bài tập.

b. Các bạn học sinh chăm sóc vườn hoa trong trường.

c. Đàn cò trắng bay dập dờn trên cánh đồng lúa xanh. 

Ý kiến của bạn