Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Este tác dụng với dung dịch NaOH thu được sản phẩm khôn

Este tác dụng với dung dịch NaOH thu được sản phẩm khôn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Este tác dụng với dung dịch NaOH, thu được sản phẩm không có khả năng tham gia phản ứng tráng gương là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Este tác dụng với NaOH không tạo hợp chất chứa nhóm –CHO → không có khả năng tham gia phản ứng táng gương.

Giải chi tiết:

Este CH3COOCH3 khi phản ứng với dung dịch NaOH tạo muối CH3COONa và ancol CH3OH (cả 2 hợp chất sản phẩm đều không có khả năng tham gia phản ứng tráng gương vì không có nhóm –CHO trong phân tử).

Chọn C.

Ý kiến của bạn