Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Gạch dưới những lời đề nghị lịch sự trong số những câu

Gạch dưới những lời đề nghị lịch sự trong số những câu

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Gạch dưới những lời đề nghị lịch sự trong số những câu sau:

(1) Dũng đứng tránh ra!

(2) Dũng làm ơn cho chị đi nhờ một tí nào!

(3) Chị bảo Dũng tránh ra!

(4) Dũng có thể tránh ra cho chị đi nhờ được không?

(5) Mẹ phải cho con đi chơi đấy!

(6) Mẹ ơi, mẹ cho con đi chơi một tí, mẹ nhé!

(7) Mẹ cho con đi chơi một tí được không, hả mẹ?

(8) Mẹ không cho con đi chơi à?


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

căn cứ bài Giữa phép lịch sự khi bày tỏ yêu cầu, đề nghị

Giải chi tiết:

Gạch dưới 2, 4, 6 ,7

Ý kiến của bạn