Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

“Gậy tre chông tre chống lại sắt thép của quân thù Tre

“Gậy tre chông tre chống lại sắt thép của quân thù Tre

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

“Gậy tre, chông tre chống lại sắt thép của quân thù. Tre xung phong vào xe tăng, đại bác. Tre giữ làng, giữ nước, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín. Tre hi sinh để bảo vệ con người. Tre, anh hùng lao động! Tre, anh hùng chiến đấu!”

Chỉ ra 1 phép tu từ được sử dụng trong đoạn văn trên? Tác dụng của phép tu từ đó?


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

căn cứ bài Nhân hóa, phân tích

Giải chi tiết:

- Phép tu từ: Nhân hóa (Tre xung phong, giữ làng, giữ nước, hi sinh..)

- Tác dụng: Nhờ có phép nhân hóa mà hình ảnh cây tre trở nên sống động, gần gũi với con người.

Ý kiến của bạn