Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Gen là một đoạn phân tử ADN có chức năng cấu tạo nên pr

Gen là một đoạn phân tử ADN có chức năng cấu tạo nên pr

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Gen là một đoạn phân tử ADN có chức năng


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Gen là một đoạn phân tử ADN có chức năng mang thông tin quy định cấu trúc một chuỗi pôlipeptit hoặc một loại ARN.

Chọn C

Ý kiến của bạn