Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Giá trị nhỏ nhất của hàm số y = x^2 + d16x trên 0 + in

Giá trị nhỏ nhất của hàm số y = x^2 + d16x trên 0 + in

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Giá trị nhỏ nhất của hàm số (y = {x^2} + dfrac{{16}}{x}) trên (left( {0; + infty } right)) bằng:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Lập BBT của hàm số trên (left( {0; + infty } right)) và tìm GTNN của hàm số.

Giải chi tiết:

Hàm số đã cho xác định trên (left( {0; + infty } right)).

Ta có (y' = 2x - dfrac{{16}}{{{x^2}}} = dfrac{{2{x^3} - 16}}{{{x^2}}}); (y' = 0 Leftrightarrow x = 2).

BBT:

Dựa vào BBT ta thấy (mathop {min }limits_{left( {0; + infty } right)} y = 12).

Chọn D.

Ý kiến của bạn