Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Giải câu đố sau Nét tròn em đọc chữ oKhuyết đi một nửa

Giải câu đố sau Nét tròn em đọc chữ oKhuyết đi một nửa

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Giải câu đố sau:

Nét tròn em đọc chữ "o"

Khuyết đi một nửa sẽ cho chữ gì?

“Con cua”, “con cá”, “lá cờ”

Tôi đều có ở trong tên các từ.

 


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

phân tích 

Giải chi tiết:

Chữ “c”

Ý kiến của bạn