Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Giải thích nghĩa của các từ thắng địa trọng yếu

Giải thích nghĩa của các từ thắng địa trọng yếu

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Giải thích nghĩa của các từ: thắng địa, trọng yếu


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

căn cứ bài Chiếu dời đô

Giải chi tiết:

Thắng địa: chỗ đất có phong cảnh và địa thế đẹp.

Trọng yếu: Hết sức quan trọng, có tính chất căn bản, mấu chốt.

Ý kiến của bạn