Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Góc khúc xạ là

Góc khúc xạ là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Góc khúc xạ là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Ý kiến của bạn