Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Gương cầu lõm có mặt phản xạ là Mặt cong Mặt ngoài của

Gương cầu lõm có mặt phản xạ là Mặt cong Mặt ngoài của

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Gương cầu lõm có mặt phản xạ là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

- Gương cầu lõm có mặt phản xạ là mặt trong của một phần hình cầu.


- Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lõm lớn hơn vật


- Gương cầu lõm có tác dụng biến đổi một chùm tia tới song song thành một chùm tia phản xạ hội tụ vào một điểm và ngược lại, biến đổi một chùm tia tới phân kì thích hợp thành một chùm tia phản xạ song song.

Giải chi tiết:

Gương cầu lõm có mặt phản xạ là mặt trong của một phần mặt cầu.

Chọn D.

Ý kiến của bạn