Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hai nguyên tố A và B thuộc cùng một nhóm A và ở hai chu

Hai nguyên tố A và B thuộc cùng một nhóm A và ở hai chu

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hai nguyên tố A và B thuộc cùng một nhóm A và ở hai chu kì liên tiếp của bảng tuần hoàn (ZA < ZB). Tổng số điện tích hạt nhân của A và B là 30. Hai nguyên tố A và B là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Các nguyên tố thuộc cùng một nhóm A và ở 2 chu kì liên tiếp có các trường hợp:


*Trường hợp 1: ZB - ZA = 8


*Trường hợp 2: ZB - ZA = 18


*Trường hợp 3: ZB - ZA = 32

Giải chi tiết:

Tổng số điện tích hạt nhân của A và B là 30 → ZA + ZB = 30 (1)

Do 2 nguyên tố thuộc cùng một nhóm A và ở 2 chu kì liên tiếp nên có thể xảy ra các trường hợp:

*Trường hợp 1: ZB - ZA = 8

Ta có hệ phương trình (left{ begin{array}{l}{Z_A} + {Z_B} = 30\ - {Z_A} + {Z_B} = 18end{array} right. to left{ begin{array}{l}{Z_A} = 11left( {Na} right)\{Z_B} = 19left( K right)end{array} right.)

→ A là Na và B là K.

*Trường hợp 2: ZB - ZA = 18

Ta có hệ phương trình (left{ begin{array}{l}{Z_A} + {Z_B} = 30\ - {Z_A} + {Z_B} = 18end{array} right. to left{ begin{array}{l}{Z_A} = 6\{Z_B} = 24end{array} right.) (loại vì 2 nguyên tố không cùng nhóm)

*Trường hợp 3: ZB - ZA = 32

Ta có hệ phương trình (left{ begin{array}{l}{Z_A} + {Z_B} = 30\ - {Z_A} + {Z_B} = 32end{array} right. to left{ begin{array}{l}{Z_A} =  - 1\{Z_B} = 31end{array} right.) (loại)

Đáp án B

Ý kiến của bạn