Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hai tàu thủy giống nhau mỗi tàu có khối lượng 50000 tấn

Hai tàu thủy giống nhau mỗi tàu có khối lượng 50000 tấn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hai tàu thủy giống nhau, mỗi tàu có khối lượng (50.000) tấn ở cách nhau 1km. Cho (G = 6,{67.10^{ - 11}}N.{m^2}/k{g^2}). Lực hấp dẫn giữa chúng bằng


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Định luật vạn vật hấp dẫn: Lực hấp dẫn giữa hai chất điểm bất kì tỉ lệ thuận với tích hai khối lượng của chúng và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng: ({F_{hd}} = dfrac{{G{m_1}{m_2}}}{{{r^2}}})


Trong đó (G) là hằng số hấp dẫn, có giá trị bằng: (G = 6,{67.10^{ - 11}}dfrac{{N.{m^2}}}{{k{g^2}}})

Giải chi tiết:

Độ lớn lực hấp dẫn :

(F = G.dfrac{{{m_1}.{m_2}}}{{{r^2}}} = 6,{67.10^{ - 11}}.dfrac{{{{(50.000.000)}^2}}}{{{{1000}^2}}} = 0,16675N)

Chọn D.

Ý kiến của bạn