Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hành khách từ địa điểm II đi đến địa điểm nào có giá vé

Hành khách từ địa điểm II đi đến địa điểm nào có giá vé

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hành khách từ địa điểm II đi đến địa điểm nào có giá vé thấp nhất?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Quan sát bảng số liệu, chỉ ra hành khách đi từ địa điểm III thì đến địa điểm nào là có giá vé thấp nhất.

Giải chi tiết:

Hành khách đi từ địa điểm III đi đến địa điểm I có giá vé thấp nhất là 5000 đồng.

Chọn A.

Ý kiến của bạn