Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hậu quả khi bón liều lượng phân bón cao quá mức cần thi

Hậu quả khi bón liều lượng phân bón cao quá mức cần thi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hậu quả khi bón liều lượng phân bón cao quá mức cần thiết cho cây:
(1). Gây độc hại đối với cây.
(2). Gây ô nhiễm nông phẩm và môi trường.
(3). Làm đất đai phì nhiêu nhưng cây không hấp thụ được hết.
(4). Dư lượng phân bón sẽ làm đất bị chua hoặc bị kiềm, giết chết các vi sinh vật có lợi.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Hậu quả khi bón liều lượng phân bón cao quá mức cần thiết cho cây:

(1). Gây độc hại đối với cây.

(2). Gây ô nhiễm nông phẩm và môi trường.

(4). Dư lượng phân bón sẽ làm đất bị chua hoặc bị kiềm, giết chết các vi sinh vật có lợi.

Chọn A

Ý kiến của bạn