Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hãy chọn câu trả lời đúng Tại sao quả bóng bay dù được

Hãy chọn câu trả lời đúng Tại sao quả bóng bay dù được

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hãy chọn câu trả lời đúng. Tại sao quả bóng bay dù được buộc chặt để lâu ngày vẫn bị xẹp?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt gọi là nguyên tử, phân tử. Giữa các nguyên tử, phân tử có khoảng cách.

Giải chi tiết:

Quả bóng bay dù được buộc chặt để lâu ngày vẫn bị xẹp vì giữa các phân tử làm vỏ bóng có khoảng cách nên các phân tử không khí có thể chui qua đó thoát ra ngoài.

Chọn D.

Ý kiến của bạn