Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hãy nêu ý nghĩa của cuộc cách nhang khoa học - kĩ thuật

Hãy nêu ý nghĩa của cuộc cách nhang khoa học - kĩ thuật

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hãy nêu ý nghĩa của cuộc cách nhang khoa học - kĩ thuật?


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 9, trang 51.

Giải chi tiết:

- Là cột mốc chói lọi trong lịch sử tiến hóa văn minh của loài người.

- Mang lại những thành tựu kì diệu, những thay đổi to lớn trong cuộc sống con người.

Ý kiến của bạn