Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hiện tượng xảy ra khi cho lá sắt vào dung dịch H2SO4 đ

Hiện tượng xảy ra khi cho lá sắt vào dung dịch H2SO4 đ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hiện tượng xảy ra khi cho lá sắt vào dung dịch H2SO4 đặc, nguội là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào phần chú ý tính chất hóa học của sắt (T59 – SGK Hóa 9): Sắt không tác dụng với HNO3 và H2SO4 đặc nguội.

Giải chi tiết:

Sắt không tác dụng với H2SO4 đặc nguội vì thế khi cho lá sắt vào dung dịch H2SO4 đặc, nguội thì lá sắt không bị hòa tan.

Đáp án A

Ý kiến của bạn