Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hiệu số tuổi của hai mẹ con là 35 Tuổi con bằng 29 tuổi

Hiệu số tuổi của hai mẹ con là 35 Tuổi con bằng 29 tuổi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hiệu số tuổi của hai mẹ con là 35. Tuổi con bằng (frac{2}{9}) tuổi mẹ. Tính tuổi của mỗi người.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Nhận diện: Bài toán tìm hai số khi biết Hiệu và Tỉ số của hai số đó.


Bước 1: Tìm Hiệu số phần bằng nhau


Bước 2: Tìm số bé, số lớn:


Số bé = (Hiệu: hiệu số phần bằng nhau) ( times ) số phần của số bé.


Số lớn = Hiệu + số bé  (hoặc: Số lớn = (Hiệu : hiệu số phần bằng nhau) ( times ) số phần của số lớn.

Giải chi tiết:

Hiệu số phần bằng nhau là: (9 - 2 = 7) (phần)

Tuổi con là: (left( {35:7} right) times 2 = 10) (tuổi)

Tuổi mẹ là: (left( {35:7} right) times 9 = 45) (tuổi)

Đáp số: Tuổi con: 10 tuổi, tuổi mẹ: 45 tuổi.

Chọn A.

Ý kiến của bạn