Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hình dáng lãnh thổ nước ta kéo dài và hẹp ngang nên đã

Hình dáng lãnh thổ nước ta kéo dài và hẹp ngang nên đã

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hình dáng lãnh thổ nước ta kéo dài và hẹp ngang nên đã


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 2 – Liên hệ đặc điểm hình thể và vị trí địa lí nước ta

Giải chi tiết:

Hình dáng lãnh thổ nước ta kéo dài và hẹp ngang nên đã tạo điều kiện cho ảnh hưởng của biển vào sâu trong đất liền => biểu hiện là biển cung cấp nguồn ẩm dồi dào khiến cho khí hậu nước ta mang tính hải dương điều hòa hơn, mang lại lượng mưa lớn.

Ý kiến của bạn