Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hoạt động chủ yếu của Nguyễn Ái Quốc sau khi thành lập

Hoạt động chủ yếu của Nguyễn Ái Quốc sau khi thành lập

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hoạt động chủ yếu của Nguyễn Ái Quốc sau khi thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên tại Quảng Châu – Trung Quốc là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 12, trang 84.

Giải chi tiết:

Hoạt động chủ yếu của Nguyễn Ái Quốc sau khi thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên tại Quảng Châu – Trung Quốc là mở lớp huấn luyện chính trị, đào tạo cán bộ cách mạng.

Chọn: C

Ý kiến của bạn