Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hoạt động nổi bật của tiểu tư sản trí thức trong những

Hoạt động nổi bật của tiểu tư sản trí thức trong những

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hoạt động nổi bật của tiểu tư sản trí thức trong những năm 1919 – 1925 là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 12, trang 80.

Giải chi tiết:

Hoạt động nổi bật của tiểu tư sản trí thức trong những năm 1919 – 1925 là đấu tranh đòi trả tự do cho Phan Bội Châu (1925) và tổ chức truy điệu, đưa tang Phan Chu Trinh (1926).

Chọn: C

Ý kiến của bạn