Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Host “I’m terribly sorry for this inconvenience Guests

Host “I’m terribly sorry for this inconvenience Guests

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Host: “I’m terribly sorry for this inconvenience.” Guests: -"                                              ."


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Ngôn ngữ giao tiếp

Giải chi tiết:

Chủ nhà: “Tôi cực kỳ xin lỗi về sự bất tiện này.”

Vị khách: “________.”

A. Là tại tôi. Tôi đã đến muộn

B. Đó không phải lỗi của bạn

C. Lần tới tôi sẽ làm tốt hơn

D. Tôi khỏe, cảm ơn.

Chọn B.

Ý kiến của bạn