Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hương và vị của quả bần chín được miêu tả qua những từ

Hương và vị của quả bần chín được miêu tả qua những từ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hương và vị của quả bần chín được miêu tả qua những từ ngữ nào ?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Căn cứ nội dung bài đọc hiểu, đọc và tìm ý.

Giải chi tiết:

Nồng nàn, chua đậm đà.

Chọn D.

Ý kiến của bạn