Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

I would like to extend my gratitude to all the staff fo

I would like to extend my gratitude to all the staff fo

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

I would like to extend my gratitude to all the staff for their ______ support, without which our company couldn't have overcome the crisis.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Từ vựng

Giải chi tiết:

A. unbending (adj): cứng rắn, kiên quyết

B. unfailing (adj): không bao giờ ngừng, liên tục, bền bỉ

C. unmoving (adj): không di chuyển

D. unfeeling (adj): nhẫn tâm, không động lòng

=> unfailing support: sự ủng hộ không ngừng

Tạm dịch: Tôi muốn tỏ lòng biết ơn đến mọi nhân viên vì sự ủng hộ không ngừng của họ, không có điều này công ty chúng ta không thể vượt qua khủng hoảng.

Chọn B.

Ý kiến của bạn