Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

In a blizzard the of very low temperatures strong wind

In a blizzard the of very low temperatures strong wind

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

In a blizzard, the ............ of very low temperatures, strong wind and suffocating snow often proves fatal.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Từ vựng

Giải chi tiết:

A. endurance (không có giới từ theo sau): sự chịu đựng, dẻo dai

B. engagement + in sth: hôn ước, cuộc chiến

C. consistence + of sth: mật độ

D. combination + of + N: sự kết hợp của …

Tạm dịch: Trong bão tuyết, sự kết hợp của nhiệt độ rất thấp, gió mạnh và tuyết làm ngạt thở thường gây tử vong.

Chọn D.

Ý kiến của bạn