Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Iôt là thành phần cấu tạo quan trọng của loại hoocmôn

Iôt là thành phần cấu tạo quan trọng của loại hoocmôn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Iôt là thành phần cấu tạo quan trọng của loại hoocmôn


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Iod là thành phần cấu tạo hormone tyrosine nên thiếu iod sẽ ảnh hưởng tới quá trình sinh trưởng và phát triển bình thường của cơ thể

Chọn A

( * ) Xem thêm: Ôn tập sinh học 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn