Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

It can be inferred from the first paragraph that datin

It can be inferred from the first paragraph that datin

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

It can be inferred from the first paragraph that ____.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Từ đoạn đầu tiên có thể suy ra rằng ____.

A. Hẹn hò không có nghĩa là có bạn trai hoặc bạn gái độc quyền

B. thanh thiếu niên phải có bạn trai hoặc bạn gái ổn định

C. thanh thiếu niên hẹn hò với nhiều bạn trai hoặc bạn gái nhất có thể

D. những người trẻ không nên được phép hẹn hò ở tuổi 16

Thông tin: Let's see if you can correctly answer the following question: At what age are Latter-day Saint youth allowed to date? Of course, you probably immediately said, "16". OK, then, how about this one: At what age are you allowed to have a boyfriend or girlfriend? You may be thinking, "Um, 16. Didn't I just answer that?" Well, if that was your answer, then, even though you aced the first question, you missed the second one. Just because you can date when you turn 16 doesn't mean you should immediately start looking for a steady boyfriend or girlfriend.

Tạm dịch: Hãy xem liệu bạn có thể trả lời chính xác câu hỏi sau đây không: Những người trẻ tuổi Thánh Hữu Ngày Sau được phép hẹn hò ở độ tuổi nào? Tất nhiên, bạn có thể ngay lập tức nói, "16". Được rồi, thế còn câu này: Bạn được phép có bạn trai hoặc bạn gái ở độ tuổi nào? Bạn có thể đang nghĩ, "Ừm, 16. Không phải tôi vừa trả lời câu đó sao?" Chà, nếu đó là câu trả lời của bạn, thì mặc dù bạn đã trả lời đúng câu hỏi đầu tiên, bạn đã bỏ lỡ câu hỏi thứ hai. Chỉ vì bạn có thể hẹn hò khi bước sang tuổi 16 không có nghĩa là bạn nên bắt đầu ngay lập tức tìm kiếm bạn trai hoặc bạn gái ổn định.

Chọn A.

Ý kiến của bạn