Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

It can be inferred that a non-Japanese Buddhist will b

It can be inferred that a non-Japanese Buddhist will b

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

It can be inferred that a non-Japanese Buddhist ______.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Đọc hiểu – suy luận

Giải chi tiết:

Có thể suy ra rằng một Phật tử không phải người Nhật ______.

A. sẽ ngạc nhiên với nghi thức Phật giáo trong đám tang ở Nhật Bản

B. có thể thấy một số khác biệt trong cách người Nhật thực hành Phật giáo

C. có thể thấy một lễ cưới theo đạo Shintou là lạ

D. phải trở thành một tín đồ đạo Shintou nếu muốn định cư ở Nhật Bản

Thông tin: To an outsider's eyes, there are a few differences with regards to religion as it is practised in Japan.

Tạm dịch: Đối với cái nhìn của người ngoài, có một số khác biệt liên quan đến tôn giáo khi nó được thực hiện ở Nhật Bản.

Chọn B.

Ý kiến của bạn