Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

James could no longer bear the surroundings of the dec

James could no longer bear the surroundings of the dec

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

James could no longer bear the _______ surroundings of the decrepit old house.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Từ vựng

Giải chi tiết:

A. overbearing (adj): hống hách, độc đoán

B. domineering (adj): áp bức, hống hách

C. pressing (adj): thúc bách, cấp bách

D. oppressive (adj): áp bức; ngột ngạt (không khí); đè nặng, nặng trĩu (nỗi buồn)

surrounding (n): xung quanh, vùng lân cận => cần dùng tính từ có thể miêu tả không gian, không khí bao quanh

Tạm dịch: James không còn chịu được cảnh ngột ngạt xung quanh của ngôi nhà cũ nát.

Chọn D.

Ý kiến của bạn