Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Jordan introduced us to some colleagues of him us to co

Jordan introduced us to some colleagues of him us to co

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Jordan introduced us to some colleagues of him.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Đại từ sở hữu

Giải chi tiết:

him: anh ấy => làm tân ngữ (đứng sau động từ)

“his” làm tính từ sở hữu: his + N : … của anh ấy

“his” làm đại từ sở hữu: his = his + N => có thể đứng 1 mình mà không cần danh từ theo sau

some colleagues of his = some of his colleagues: một vài đồng nghiệp của anh ấy

Sửa: him => his

Tạm dịch: Jordan giới thiệu chúng tôi với một số đồng nghiệp của anh ấy.

Chọn D.

Giải thích:

him: anh ấy => làm tân ngữ (đứng sau động từ)

“his” làm tính từ sở hữu: his + N : … của anh ấy

“his” làm đại từ sở hữu: his = his + N => có thể đứng 1 mình mà không cần danh từ theo sau

some colleagues of his = some of his colleagues: một vài đồng nghiệp của anh ấy

Sửa: him => his

Tạm dịch: Jordan giới thiệu chúng tôi với một số đồng nghiệp của anh ấy.

Chọn D.

Ý kiến của bạn