Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Kể lại câu chuyện em biết về tấm gương ham học

Kể lại câu chuyện em biết về tấm gương ham học

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Kể lại câu chuyện em biết về tấm gương ham học.


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Căn cứ bài Kể lại buổi đầu em đi học.

Giải chi tiết:

Gợi ý: câu chuyện ham học của Đan-tê.

Em cần làm rõ: câu chuyện này nói về ai? Nói về cái gì?

- Câu chuyện này nói về Đan-tê, một nhà thơ lớn của nước Ý. Câu chuyện nói về đức tính ham đọc sách của Đan-tê.

Điều gì chứng tỏ Đan-tê là người rất ham đọc sách?

- Ông tìm đọc các loại sách vừa xuất bản. Không đủ tiền mua sách, ông làm quen với một người bán sách để mượn sách mới về xem. Một hôm, khi ông chủ quán sách không cho ông mượn một cuốn sách mới, ông liền đứng đọc ngay tại quầy, bất chấp mọi tiếng ồn ào. Ông không thấy sự ồn ào vì quá tập trung vào đọc sách. 

Ý kiến của bạn