Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi cho 2-metylbutan tác dụng với Cl2 theo tỷ lệ mol 11

Khi cho 2-metylbutan tác dụng với Cl2 theo tỷ lệ mol 11

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi cho 2-metylbutan tác dụng với Cl2 theo tỷ lệ mol 1:1 thì tạo ra sản phẩm chính là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Phản ứng thế của ankan với Cl2 (1:1) thì nguyên tử Cl sẽ ưu tiên thế vào nguyên tử H của C bậc cao hơn.

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn