Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi dùng đồng hồ đa năng hiện số để đo điện áp xoay ch

Khi dùng đồng hồ đa năng hiện số để đo điện áp xoay ch

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi dùng đồng hồ đa năng hiện số để đo điện áp xoay chiều, ta đặt núm xoay ở vị trí


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Sử dụng lý thuyết đại cương dòng điện xoay chiều

Giải chi tiết:

Khi dùng đồng hồ đa năng hiện số để đo điện áp xoay chiều, ta đặt núm xoay ở vị trí ACV

Ý kiến của bạn