Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi dùng pit – tông nén khí trong một xi – lanh thì  kí

Khi dùng pit – tông nén khí trong một xi – lanh thì  kí

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi dùng pit – tông nén khí trong một xi – lanh thì

 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Khi dùng pit – tông nén khí trong một xi – lanh thì khoảng cách giữa các phân tử khí giảm.

Chọn B.

Ý kiến của bạn