Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi kéo vật có trọng lượng 20N lên theo phương thẳng đứ

Khi kéo vật có trọng lượng 20N lên theo phương thẳng đứ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi kéo vật có trọng lượng (20N) lên theo phương thẳng đứng ta cần kéo vật với một lực như thế nào?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Đề kéo trực tiếp một vật nặng, ta dùng lực lớn hơn hoặc bằng với trọng lượng của vật.

Giải chi tiết:

Trọng lượng của vật là: (P = 20N)

Để kéo vật ta phải dùng lực tối thiểu bằng (20N.)

Chọn C.

Ý kiến của bạn