Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi Mặt Trăng Mặt Trời Trái Đất nằm vuông góc thì dao đ

Khi Mặt Trăng Mặt Trời Trái Đất nằm vuông góc thì dao đ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi Mặt Trăng. Mặt Trời, Trái Đất nằm vuông góc thì dao động thủy triều


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK địa lí 10 cơ bản trang 60.

Giải chi tiết:

Khi Mặt Trăng, Trái Đất và Mặt Trời ở vị trí vuông góc thì dao động thủy triều nhỏ nhất.

Chọn C.

Ý kiến của bạn