Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi nào ta có thể so sánh hai phân số bằng phương pháp

Khi nào ta có thể so sánh hai phân số bằng phương pháp

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi nào ta có thể so sánh hai phân số bằng phương pháp so sánh với phân số trung gian?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào điều kiện áp dụng so sánh hai phân số bằng phương pháp so sánh với phân số trung gian.

Giải chi tiết:

Khi tử số của phân số thứ nhất bé hơn tử số của phân số thứ hai và mẫu số của phân số thứ nhất lại lớn hơn mẫu số của phân số thứ hai hoặc khi tử số của phân số thứ nhất lớn hơn tử số của phân số thứ hai và mẫu số của phân số thứ nhất lại nhỏ hơn mẫu số của phân số thứ hai thì ta có thể so sánh hai phân số bằng phương pháp so sánh với phân số trung gian.

Do đó cả hai đáp án A và B đều đúng.

Chọn D.

Ý kiến của bạn