Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi nấu canh cua thì thấy các mảng riêu cua nổi lên là

Khi nấu canh cua thì thấy các mảng riêu cua nổi lên là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi nấu canh cua thì thấy các mảng "riêu cua" nổi lên là do


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Lý thuyết về protein.

Giải chi tiết:

Khi nấu canh cua thì thấy các mảng "riêu cua" nổi lên là vì có sự đông tụ của protein do nhiệt độ.

Chọn D.

Ý kiến của bạn