Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi nhận ra con sông đôi bạn đã nghĩ ra cách gì để tiếp

Khi nhận ra con sông đôi bạn đã nghĩ ra cách gì để tiếp

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi nhận ra con sông, đôi bạn đã nghĩ ra cách gì để tiếp tục đi?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

căn cứ bài đọc hiểu, đọc và tìm ý

Giải chi tiết:

Ghép ba bốn cánh bèo sen lại làm một chiếc bè để đi chung

Chọn C.

Ý kiến của bạn