Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi nhìn pho tượng tác giả nhận thấy điều gì không tưởn

Khi nhìn pho tượng tác giả nhận thấy điều gì không tưởn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi nhìn pho tượng, tác giả nhận thấy điều gì không tưởng tượng nổi?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Căn cứ bài đọc hiểu.

Giải chi tiết:

Đôi mắt của pho tượng như nhìn theo khi tác giả đi quanh tượng.

Chọn C.

Ý kiến của bạn