Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi nói về sóng điện từ phát biểu nào sau đây sai Sóng 

Khi nói về sóng điện từ phát biểu nào sau đây sai Sóng 

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây sai?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

+ Sóng điện từ là điện từ trường lan truyền trong không gian.


+ Đặc điểm: Sóng điện từ là sóng ngang, lan truyền được trong chân không và trong các môi trường vật chất.

Giải chi tiết:

Sóng điện từ là sóng ngang ( Rightarrow ) Phát biểu sai về sóng điện từ là: Sóng điện từ là sóng dọc.

Chọn D.

Ý kiến của bạn