Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi nói về trao đổi nước ở thực vật trên cạn phát biểu

Khi nói về trao đổi nước ở thực vật trên cạn phát biểu

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi nói về trao đổi nước ở thực vật trên cạn, phát biểu nào sau đây không đúng?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Phát biểu sai về trao đổi nước ở thực vật là D, các phần thân non cũng có thể xảy ra thoát hơi nước.

Chọn D

Ý kiến của bạn