Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khi vật nổi ổn định trên mặt thoáng của nước thì lực đẩ

Khi vật nổi ổn định trên mặt thoáng của nước thì lực đẩ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khi vật nổi ổn định trên mặt thoáng của nước thì lực đẩy Ác-si-mét có độ lớn bằng 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào công thức: ({F_A} = d.V) với


+ (d:) trọng lượng riêng của chất lỏng.


+ (V:) Thể tích vật chìm trong chất lỏng (thể tích chất lỏng bị vật chiếm chỗ).

Giải chi tiết:

Ta có: ({F_A} = {d_n}.V)

với

+ (d:) trọng lượng riêng của chất lỏng.

+ (V:) Thể tích phần chìm trong chất lỏng của vật (left( {{V_v}} right)) = thể tích chất lỏng bị vật chiếm chỗ (left( {{V_n}} right))

Ta có:  ({F_A} = {d_n}.{V_v} = {d_n}.{V_n} = 10.{D_n}.{V_n} = 10{m_n})

Như vậy độ lớn lực đẩy Ác si mét bằng trọng lượng của phần nước bị vật chiếm chỗ.

Chọn B.

Ý kiến của bạn