Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khó khăn nào sau đây là chủ yếu trong phát triển chăn n

Khó khăn nào sau đây là chủ yếu trong phát triển chăn n

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khó khăn nào sau đây là chủ yếu trong phát triển chăn nuôi ở nước ta hiện nay?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Bài 22: Vấn đề phát triển nông nghiệp

Giải chi tiết:

Khó khăn chủ yếu trong phát triển ngành chăn nuôi ở nước ta hiện nay là: công nghiệp chế biến còn hạn chế, dịch bệnh đe dọa trên diện rộng.

Chọn B.

Ý kiến của bạn