Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khối lượng Ag thu được khi cho 01 mol anđehit axetic ph

Khối lượng Ag thu được khi cho 01 mol anđehit axetic ph

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khối lượng Ag thu được khi cho 0,1 mol anđehit axetic phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Anđehit axetic (CH3CHO) có 1 nhóm -CHO ⟹ 1 mol CH3CHO phản ứng với AgNO3/NH3 cho 2 mol Ag.

Giải chi tiết:

Sơ đồ phản ứng: 1CH3CHO → 2Ag

                                  0,1       →  0,2   (mol)

⟹ mAg = 0,2.108 = 21,6 gam.

Chọn B.

Ý kiến của bạn