Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khối lượng của một vật đặc trưng cho tính chất vật lí n

Khối lượng của một vật đặc trưng cho tính chất vật lí n

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khối lượng của một vật đặc trưng cho tính chất vật lí nào sau đây của của vật?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

+ Khối lượng là đại lượng đặc trưng cho mức quán tính của vật.


+ Khối lượng là một đại lượng vô hướng, dương và không đổi đối với mỗi vật.


+ Khối lượng có tính chất cộng: Khi nhiều vật ghép lại thành một hệ thì khối lượng của hệ bằng tổng khối lượng của các vật đó.

Giải chi tiết:

Khối lượng của một vật đặc trưng cho mức quán tính của vật lớn hay nhỏ.

Chọn C.

Ý kiến của bạn