Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Khu vực đồi núi của nước ta có thế mạnh trong phát triể

Khu vực đồi núi của nước ta có thế mạnh trong phát triể

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Khu vực đồi núi của nước ta có thế mạnh trong phát triển kinh tế-xã hội


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 7 – Đất nước nhiều đồi núi (tiếp theo).

Giải chi tiết:

Khu vực đồi núi của nước ta có thế mạnh trong phát triển kinh tế-xã hội khoáng sản, rừng (lâm sản), thủy năng và du lịch.

Chọn C

Ý kiến của bạn